main-img01

เทศกาลช้อปสุดมันส์ Japan Shopping Festival กลับมาอีกคร้ัง จัดโดย Japan Shopping Tourism Association โดยซีซั่นนี้ เริ่มแล้วตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2017 พบกับร้านค้าจากเมืองต่างๆกว่า 500 แห่งทั่วญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมแคมเปญ (ตั้งแต่ร้านขายของชำ, ห้างสรรพสินค้า, Outlet หรือแม้แต่ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง) พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ คูปองส่วนลด และลุ้นรับรางวัลมากมาย เฉพาะช่วงนี้เท่านั้น

เข้าสู่เว็บไซต์ที่นี่ >> JSF JAPAN SHOPPING

area08-img01

คลิกไปที่หน้า Japan Shopping Coupon ดาวโหลดคูปองลดราคา ก่อนไปช้อปกันด้วยนะครับ

jsc-bnr01

ดาวโหลดแอพพลิเคชั่น Japan Shopping Navi ตัวช่วยให้คุณช้อปได้ง่ายขึ้น
พร้อมลุ้นของรางวัลมากมาย >> LUCKY DRAW

btn_app_storebtn_googleplay

img-main


ข้อมูลจาก JAPAN SHOPPING FESTIVAL

vjfest05

ด้วยสินค้าปลอดภาษีทำให้ญี่ปุ่นก้าวกระโดดไปเป็น“สวรรค์แห่งการชอปปิ้ง”

ไม่ว่าจะเป็นด้านแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง หรือเครื่องประดับ ญี่ปุ่นไม่เพียงแต่จะเป็นผู้นำในเรื่องเทรนด์ หรือความนิยมในแถบเอเชียเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้นำในระดับโลกด้วย เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร หรือสิ่งของ เครื่องใช้ในชีวิต ประจำวันที่ระบุว่า “เมดอินเจแปน” นั้น เป็นที่เชื่อถือได้ในด้านคุณภาพ ใช้งานได้จริง และสะดวกในการใช้สอย จากการที่เงินเยนลดค่าลง ทำให้สามารถซื้อของท่ีญี่ปุ่นได้ถูกข้ึนมาก และการขยายขอบเขตสินค้าปลอดภาษีในคร้ังน้ี ทำใหญี่ปุ่นกำลังจะก้าวกระโดดไปเป็น “สวรรค์แห่งการช็อปปิ้ง” สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

vjfest01

ที่ผ่านมาสินค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะจำกัด เฉพาะสินค้าทั่วไป เช่น สินค้าแฟชั่นหรือกระเป๋า ทว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง ก็ได้รับการยกเว้นภาษีด้วย นอกจากน้ี การยกเว้น ภาษีสำหรับสินค้าทั่วไปนั้นต้องซื้อตั้งแต่ 10,001 เยนข้ึนไปในร้านเดียวกันและวันเดียวกัน แต่สินค้าอุปโภคบริโภคนั้นเพียง 5,001 เยนก็ได้รับการยกเว้นภาษีแล้ว เพียงมีใบเสร็จรับเงินที่ซื้อของในวันนั้น และพาสปอร์ตของผู้ซื้อ ใช้ยื่นเรื่องได้เลย (เมื่อใช้บัตรเครดิตชื่อท่ีระบุในบัตรเครดิตต้องตรงกับท่ีระบุในพาสปอร์ต)

japtaxfree