ปีนี้ Mister Donut ทำโดนัทและพาย ซีรี่ยส์มัทฉะออกมาขายอีกแล้ว แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้น
เริ่มขายตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา

matchadonut

Matcha Line-Up

matchadonut1

Waff Matcha Choco ราคา 118 เยน

pp5

Pon De Matcha Choco ราคา 140 เยน

pp1

Crunch Ring Matcha Choco ราคา 140 เยน

pp2

Stick Pie Matcha Azuki (Red Bean)  ราคา 151 เยน

pp4

Nama Choco Matcha Pie ราคา 151 เยน

pp3

พิเศษสุดสำหรับซีซั่นนี้ Matcha Mix

matchadonut2

มีทั้งหมด 3 ขนาด 30 ชิ้น 1,188 เยน /  18 ชิ้น 712 เยน / 6 ชิ้น 237 เยน
มีโดนัททั้งหมด 6 ชนิด Matcha Old Ball, Pon de Matcha Ball, Matcha Churo,
Pon de Golden Ball, Enzel Ball, และ Strawberry Ball

pp6
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Mister Donut Japan