chichibu festival 01

Chichibu Yomatsuri 秩父夜祭 หรือเรียกกันว่า Chichibu Night Festival 1 ใน 3 งานเทศกาลแห่เกี้ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (โดยอีก 2 งานคือ Kyoto Gion Matsuri และ Takayama Matsuri) มีประวัติอันเก่าแก่สืบทอดต่อกันมายาวนานร่วม 2 พันปี จะจัดขึ้นทุกวันที่ 2 และ 3 ธันวาคม เป็นประจำทุกปี ที่เมือง Chichibu จังหวัด Saitama ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว

โดยไฮไลท์ของงานจะอยู่ที่ค่ำคืนของวันที่ 3  ธ.ค. ทีจะเริ่มต้นขบวนแห่จากศาลเจ้า Chichibu โดยมีเกี๊ยวทั้ง 6 ตกแต่งอย่างสวยงาม ถูกลากออกมา และแห่ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ด้วยความครื้นเครงจากเสียงกลองและเสียงฟรุต จนกระทั่งถึง Otabisho จุดแวะหยุดระหว่างทางที่ว่ากันว่าเป็นจุดพักของพระเจ้า และจุดไคลแมกซ์ของงานคือ ช่วงที่เกี้ยวที่มีน้ำหนักกว่า 20 ตัน ถูกลากขึ้นไปบนทางลาดชัน และมีจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่อีกกว่า 7,000 นัด โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ Chichibu Yomatsuri 秩父夜祭

วิธีการเดินทาง จากสถานี Ikebukuro นั่งรถไฟสาย Seibu Limited Express วิ่งตรงมาลงที่สถานี Seibu Chichibu ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที ค่ารถ 1,480 เยน และเดินต่อไปยังศาลเจ้าจิจิบุ ประมาณ 15 นาที

Photo credit: Chichibu Tourism Association

chichibu festival 02

chichibu festival 03