DORAEMON 50th Anniversary Exhibition
「ドラえもん50周年展」

20 กรกฎาคม 2019 – 31 มกราคม 2021

50thdoraemon 1
ตั้งแต่เดือนมกราคม ปีค.ศง1970 โดราเอมอนได้เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรก และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นการ์ตูนที่มีอิทธิพลกับเด็กและผู้ใหญ่ มาตลอด 5 ทศวรรษ และในงานนิทรรศการครั้งสำคัญ ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองโดราเอมอนครบรอบ 50 ปี นี้ จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา เพื่อให้ได้เข้าถึงโลกของโดราเอมอนได้อย่างลึกซึ้งที่สุด。

ช่วงที่ 1: “ผมชื่อโดราเอมอน “จุดเริ่มต้นของโดราเอมอน
ระยะเวลา: 20 กรกฎาคม 2019 – 30 มกราคม 2021

ช่วงที่ 2: มุขตลกในการ์ตูน เรื่องราวสุดแสนประทับใจ
ระยะเวลา: 8 กุมภาพันธ์ 2020 – 12 กรกฎาคม 2020

ช่วงที่ 3: ฉากการพบและการลาจาก
ระยะเวลา: 18 กรกฎาคม 2020 – 31 มกราคม 2021

50thdoraemon 2

ห้องจัดแสดงพิเศษ มือของอาจารย์ฟุจิโกะ เอฟ ฟุจิโอะ
มือข้างนี้ ที่ทำให้โดราเอมอนมีชีวิตขึ้นมา

50thdoraemon 3

Museum Cafe(3F)

ทาร์ตที่เดินทางมาจากโลกอนาคต 1,200 เยน
บะหมี่เย็นแบบจีนลายโดรามีจัง 1,300 เยน

50thdoraemon 4

Museum Shop(1F)

Fujiko F. Fujio Museum Limited Edition I 1,293 เยน
หนังสือการ์ตูนฉบับพิเศษ เฉพาะในงานนี้เท่านั้น

แก้วน้ำลายฉากที่ประทับใจ 1,080 เยน

50thdoraemon 5

ขอบคุณข้อมูลจาก Fujiko-Museum