ลงทะเบียนลุ้นเที่ยวโอกินาวาฟรี 4 วัน 3 คืน

13 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

okinawacampaign2
ข้อตกลงสำหรับการลงทะเบียน- เนื่องจากการลงทะเบียนครั้งนี้เป็นการต้องการแบ่งผู้โชคดีเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน1.สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น 3 รางวัล (เดินทาง 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2557)

2.สำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ 3 รางวัล (เดินทาง 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2557)

3.สำหรับผู้ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 รางวัล (เดินทาง 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2557)

4.สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬากลางแจ้ง 2 รางวัล (เดินทาง 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2557) ex. Stand Up Paddle

5.สำหรับคู่รัก 2 รางวัล (เดินทาง 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2557)


– ผู้โชคดีต้องเสียภาษีรางวัล 5% ของมูลค่ารางวัลทั้งหมด
– ผู้โชคดีและคู่ของท่านต้องทำกิจกรรมที่ทางโอกินาวาได้จัดไว้ให้
– ผู้โชคดีและคู่ของท่านต้องต้องรายงานบนเฟสบุ๊ครีวิวขณะเดินทาง
– ผู้โชคดีและคู่ของท่านต้องทำรายงานส่งข้อมูลให้กับการท่องเที่ยวโอกินาวา ว่าท่านประทับใจเรื่องใดโดยละเอียด 2 หน้า A4 ทั้งตัวท่านและคู่ของท่าน
– ผู้โชคดีและคู่ของท่านต้องเข้ามาพบกับทีมงานของโอกินาวาเพื่อพูดคุยประสบการณ์การไปท่องเที่ยวครั้งนี้ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

ทั้งนี้ท่านที่ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปโอกินาวาในวันที่ทางเพจได้กำหนด ถ้าหากไม่สามารถเดินทางได้ถือว่าสละสิทธิ์

ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2557
ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 15 มกราคม 2557