sakura_18mar

การคาดการ์ณการบานของซากุระประจำปี 2019 จาก Sakura Weather Map ณ วันที่ 18 มีนาคม

สำหรับซากุระในปีนี้ โดยส่วนมากจะมีแนวโน้นการผลิดอกที่เร็วขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย แต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่บานค่อนข้างเร็ว ในปีนี้จะไม่เร็วขนาดนั้น แต่ฤดูหนาวในปีนี้ถือว่าอบอุ่นกว่าทุกปี โดยความหนาวเย็นจะเริ่มลดระดับลงหลังจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จึงส่งผลให้การบานของซากุระมาถึงเร็วขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม

ซึ่งเป็นประจำทุกปี ที่คิวชู และ ชิโกขุ ซากุระจะมาก่อน และตามมาด้วยฝั่งคันโต ที่จะเริ่มบานในเขตตัวเมืองโตเกียว ส่วนทางตอนเหนืออย่างภูมิภาคโทโฮขุ และ โฮขุริขุ จะบานเป็นลำดับถัดมา ซึ่งก็ถือว่าไวกว่าค่าเฉลี่ยเช่นกัน

sakura_18mar_chart


 ตัวอย่าง การคำนวณช่วงเวลาในการชมซากุระ

เมื่อซากุระเริ่มบาน จะใช้เวลา 5-7 วัน จนถึงช่วง Full Bloom หรือบานเต็มที่
หลังจากบานเต็มที่แล้ว ซากุระจะอยู่ให้เราชมอีกประมาณ 6-8 วัน จนกว่าจะร่วงหมดต้น
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากมีฝนตกมาก จะทำให้ซากุระร่วงเร็วขึ้น)

migoro