sakura22feb

การคาดการ์ณการบานของซากุระประจำปี 2018 จาก Sakura Weather Map ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์

ฤดูหนาวในปีนี้จะมีวันที่อากาศหนาวมาก และยาวนานจนถึงเดือนมีนาคม ซึ่งส่งผลต่อการผลิดอกของซากุระ แต่ในปีนี้มีแนวโน้มว่า ซากุระจะผลิดอกในช่วงเวลาปกติ ไม่ล่าช้าเหมือนปีที่ผ่านมา โดยจะเริ่มที่ภูมิภาคชูโกกุและคิวชู ซึ่งมีแนวโน้มจะบานเร็วขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย สำหรับเมืองหลักๆอย่าง โตเกียว และ โอซาก้า จะเริ่มบานปลายเดือนมีนาคม และชมได้สวยในต้นสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน

sakura22feb_table


คาดการ์ณของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น S-N.Kishou การบานของซากุระในปี 2018

** อัพเดทครั้งที่ 3 วันที่ 15 ก.พ. 2018 **

sakura15feb18

เมือง คาดว่าเริ่มบาน คาดว่าบานเต็มที่
Sapporo 2 พฤษภาคม 5 พฤษภาคม
Sendai 7 เมษายน 12 เมษายน
Tokyo 19 มีนาคม 27 มีนาคม
Yokohama 23 มีนาคม 30 มีนาคม
Osaka 26 มีนาคม 2 เมษายน
Kyoto 26 มีนาคม 3 เมษายน
Kobe 27 มีนาคม 5 เมษายน
Nara 28 มีนาคม 4 เมษายน
Shizuoka 23 มีนาคม 31 มีนาคม
Nagoya 22 มีนาคม 31 มีนาคม
Fukuoka 21 มีนาคม 30 มีนาคม

 ตัวอย่าง การคำนวณช่วงเวลาในการชมซากุระ

เมื่อซากุระเริ่มบาน จะใช้เวลา 5-7 วัน จนถึงช่วง Full Bloom หรือบานเต็มที่
หลังจากบานเต็มที่แล้ว ซากุระจะอยู่ให้เราชมอีกประมาณ 6-8 วัน จนกว่าจะร่วงหมดต้น
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากมีฝนตกมาก จะทำให้ซากุระร่วงเร็วขึ้น)

migoro