Zao 蔵王 เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเล่นสกี สโนว์บอร์ด Ski resort และ Zao Onsen บ่อน้ำพุร้อนที่มีให้แช่ตลอดทั้งปี และในช่วงที่หิมะตกหนัก นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชม อสูรน้ำแข็งหรือ Ice Monster ‘Juhyo’ กันอย่างคึกคัก มีคอร์สสอนเล่นสกีสำหรับผู้ที่หัดเริ่มเล่น และลานสกีที่ท้าทายความสามารถเพราะมีความลาดชันหลายระดับสำหรับนักเล่นสกีมือโปร

zao

สามารถเดินทางมาได้จากสถานี JR Yamagata ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีด้วยรถยนต์และรถบัส

getting-to-zao

โดยช่วงระยะเวลาที่หิมะก่อตัวและสามารถชม Ice Monster แบ่งออกเป็น 4 ช่วง
เดือนธันวาคม (Early Stage) หิมะเริ่มตก เป็นช่วงก่อตัว
เดือนมกราคม (Growth Stage) หิมะเริ่มเกาะตัวขึ้นรูปเป็นทรงหางกุ้ง
เดือนกุมภาพันธ์ (Golden Stage) เป็นช่วงที่ Ice Monster ‘Juhyo’ มีขนาดใหญ่ที่สุด
เดือนมีนาคม (Declining Stage) หิมะเริ่มละลาย และ Ice Monster เริ่มลดขนาดลง

yamagata-zao-onsen-j

ระยะเวลาที่เปิด Light Up ให้ชมตอนกลางคืน
25 มกราคม – 2 มีนาคม 2014 (ทุกวัน)

yamagata-zao-onsen-s
yamagata-zao-onsen-u

ช่วงเวลาเปิด-ปิดของการเดินทางภายในเขา Zao
Lift  8.30 – 17.00 น.
Ropeway 8.15 – 17.00 น.
Nighta 17.00 – 21.00 น.

yamagata-zao-onsen

ตารางราคา Lift Tickets ชนิดต่างๆ

13/14 Season

Adult Child Senior
4 hour ticket 4,200 yen 2,000 yen
5 hour ticket 4,400 yen 2,200 yen
Season 10 hour ticket 11,500 yen
Season 18 hour ticket 20,000 yen
1 day ticket 4,800 yen 2,500 yen 4,300 yen
Long 1 day
(nighta included)
5,500 yen
2 day ticket
(nighta not included)
8,900 yen 4,600 yen
7,900 yen
3 day ticket
(nighta not included)
12,500 yen 6,500 yen
11,100 yen
4 day ticket
(nighta not included)
15,400 yen 8,000 yen
13,800 yen
7 day ticket
(nighta not included)
21,000 yen 10,000 yen
ZAO Exciting 10 36,000 yen 36,000 yen 36,000 yen
Season 62,000 yen 30,000 yen 57,000 yen
Nighta 2,000 yen 1,000 yen

ขอบคุณข้อมูลจาก Snow Japan – Zao Onsen

zao1

zao2

zao3

zao4

ขอบคุณภาพสวยๆจาก Asahi.net.or.jp/Zao