new tokyo metro ticket

ตั๋วรถไฟ Tokyo Metro แบบ 1 วัน อัพเกรดใหม่ เป็นแบบ 24 Hour Ticket สามารถใช้ได้ 24 ชั่วโมง ในราคาเดิม เริ่ม 26 มีนาคม 2016 เป็นต้นไป

ตั่วสำหรับใช้ขึ้นรถไฟใต้ดินของ Tokyo Metro ภายใน 1 วันที่จำหน่ายเดิมนั้น จะใช้วิธีการนับแบบวันต่อวัน คือ ซื้อวันไหน หมดเขตวันนั้น ตอนเที่ยงคืน หรือ รถไฟเที่ยวสุดท้าย แต่ตั๋วชนิดที่อัพเกรดใหม่นี้ เรียกว่า Tokyo Metro 24-hour Ticket 東京メトロ24時間券  จะสามารถใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่เริ่มใช้ครั้งแรก เช่น เริ่มใช้ตอน 5 โมงเย็นวันนี้ ก็จะหมดในเวลา 5 โมงเย็นของวันถัดไป และจะจำหน่ายในราคาเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

ตั๋วจำหน่ายล่วงหน้า  [ซ้าย] ผู้ใหญ่ 600 เยน [ขวา] เด็ก 300 เยน

new tokyo metro ticket 01

ตั๋วซื้อ ณ วันที่ใช้ จากตู้อัตโนมัติ [ซ้าย] ผู้ใหญ่ 600 เยน [ขวา] เด็ก 300 เยน new tokyo metro ticket 02

และจะนำหลักการเดียวกันนี้ ไปใช้กับ ตั๋ว Tokyo Subway Ticket ที่เดิมจำหน่ายแบบ 1 วัน, 2 วัน และ 3 วัน จะเปลี่ยนเป็น 24 ชั่วโมง, 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง ตามลำดับ ในราคาเท่าเดิม เริ่มตั้งแต่ 26 มีนาคม 2016 เป็นต้นไป เช่นกัน โดยตั๋วชนิดนี้ จะใช้ขึ้นได้ทั้ง Tokyo Metro และสาย Toei ครับ

Tokyo Subway 24-hour Ticket ผู้ใหญ่ 800 เยน เด็ก 400 เยน
Tokyo Subway 48-hour Ticket ผู้ใหญ่ 1,200 เยน เด็ก 600 เยน
Tokyo Subway 72-hour Ticket ผู้ใหญ่ 1,500 เยน เด็ก 750 เยน

001l

ขอบคุณข้อมูลจาก Tokyo Metro