allegra

ปรับโฉมรถราง Hakone Tozan ครั้งแรกในรอบ 25 ปี กับรุ่น 3000
มีชื่อเรียกสุดเท่ว่า 「アレグラ号」ALLEGRA (อัล-เล-กร้า) 

เริ่มให้บริการวิ่ง 1 พฤศจิกายน 2014

จากสถานี Gora 強羅駅 ถึงสถานี Hakone-Yumoto 箱根湯本駅
เวลาวิ่ง ออกจาก Gora 10.18 น. ถึง Hakone-Yumoto 10.57 น.

ภายในมี 30 ที่นั่ง จุได้ 60 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม HAKONE TOZAN (ภาษาญี่ปุ่น)


รุ่น 1000 และ รุ่น 2000

hakone tozan

ภาพบรรยากาศเมื่อวันทดลองวิ่งเื่อวันที่ 16 ต.ค.
Credit: 箱根温泉(Hakone Onsen)

allegra 01

allegra 02

allegra 03

allegra 04

allegra 05