HELLO KITTY meets CHICHIBU

seibu kitty chichibu

Seibu Railway เปิดตัวรถไฟ Chichibu Hello Kitty Train สาย Ikebukuro และ Seibu-Chichibu นำเที่ยวไปยังเมือง Chichibu จังหวัด Saitama สามารถตั้งต้นการเดินทางได้จากโตเกียว ที่สถานี Ikebukuro เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 31 มีนาคม 2016

นักท่องเที่ยวสามารถซื้อ ตั๋วราคาพิเศษ Chichibu Free Ticket ใช้เดินทางรถไฟสายนี้ได้ ในราคา 2,320 เยน ใช้ได้ 2 วัน (ดูรายละเอียด >> ที่นี่) ตลอดระยะทางจากสถานี Seibu Ikebukuro ถึงสถานี Seibu Chichibu ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ติดต่อขอข้อมูล และสอบถามรอบรถไฟได้ที่ Seibu Tourist Information Center ที่สถานี Ikebukuro ครับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม HELLO CHICHIBU

seibu kitty

มีทั้งหมด 4 ขบวน แต่ละขบวนก็มีลวดลายไม่เหมือนกัน

seibu kitty train

เส้นทางเที่ยว สำหรับคนชอบสะสมตราปั๊ม มี Stamp Rally ให้เล่นด้วย
อย่าลืมขอสมุดสะสมจากเจ้าหน้าที่นะครับ

seibu kitty route

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใน Chichibu ดูข้อมูลการท่องเที่ยว >> ที่นี่

chichibu spot

ที่ Chichibu ก็มีฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ให้แวะชิมมากมาย
ค่าเข้า ถึง 29 ก.พ. 1,500 เยน และตั้งแต่ 1 มี.ค.เป็นต้นไป เหลือ 1,300 เยน

ichigo farm 01

รายละเอียดของ Strawberry Farm แต่ละแห่ง

ichigo farm 02