tg787_centrair 01

การบินไทย นำเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุด Boeing 787 Dreamliner บินสู่ประเทศญี่ปุ่น
ที่สนามบินนานาชาติจูบุ Centrair ที่เมืองนาโกย่า เริ่มต้นบินวันที่ 21 ธันวาคม 2557

tg787_centrair 02

ตารางบินฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2557 ถึง 28 มีนาคม 2558

ไฟลท์กลางคืน ทำการบินทุกวัน  *ใช้เครื่อง Boeing 777-300*
TG 644 กรุงเทพฯ-นาโกย่า 00.05 น. – 07.30 น.
TG 645 นาโกย่า-กรุงเทพฯ 11.00 น. – 15.40 น.

ไฟลท์เช้า ทำการบิน วัน จ,พ,พฤ,ศ,อา *ใช้เครื่อง Boeing 787*
TG 646 กรุงเทพฯ-นาโกย่า 08.15 น. – 15.40 น.
TG 647 นาโกย่า-กรุงเทพฯ 16.55 น. – 21.40 น.

tg787_centrair  03

บรรยากาศภายในห้องโดยสาร
ชั้นธุรกิจ Royal Silk  24 ที่นั่ง แบ่งที่นั่งเป็น 2-2-2
และชั้นประหยัด Economy 240 ที่นั่ง แบ่งที่นั่งเป็น 3-3-3

tg787_centrair  04


ภาพบรรยากาศไฟลท์ปฐมฤกษ์ ถ่ายที่สนามบินนานาชาติ Centrair
ขอบคุณภาพจาก Chubu Centrair International Airport , Nagoya

tg787_ngo 01

tg787_ngo 02

tg787_ngo 04

tg787_ngo 05

tg787_ngo03