กรุงเทพฯ-โตเกียว (ฮาเนดะ) บินมากขึ้น สะดวกมากขึ้น ทุกวัน!

tg_hnd

การบินไทยเพิ่มการให้บริการเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว (ฮาเนดะ) ไปกลับทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป โดยเที่ยวบินที่ให้บริการ มีดังนี้

เที่ยวบินที่ TG682 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 22.45 น. ถึง โตเกียว (ฮาเนดะ) เวลา 6.55 น. (ในวันถัดไป)
เที่ยวบินที่ TG683 ออกเดินทางจากโตเกียว (ฮาเนดะ) เวลา 10.35 น. ถึง กรุงเทพฯ เวลา 15.05 น.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม เป็นต้นไป การบินไทยจะทำการบิน ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว (สนามบินนาริตะและฮาเนดะ) ทั้งหมด 5 เที่ยวบินต่อวัน

เที่ยวบินนาริตะ
TG676 BKK-NRT 07.35 – 15.45 / TG677 NRT-BKK 17.25 – 21.55 (Airbus A380)
TG640 BKK-NRT 22.10 – 06.20 / TG641 NRT-BKK 11.00 – 15.30 (Airbus A330)
TG642 BKK-NRT 23.50 – 08.10 / TG643 NRT-BKK 12.00 – 16.30 (Airbus A330)

เที่ยวบินฮาเนดะ
TG660 BKK-HND 13.00 – 21.10 / TG661 HND-BKK 00.20 – 04.50 (Boeing 747)
TG682 BKK-HND 22.45 – 06.55 / TG683 HND-BKK 10.35 – 15.05 (Boeing 747)


54anniversary_EN

ตอนนี้ที่เวบของการบินไทย ออกราคาโปรโมชั่นล่าสุดมาแล้ว
สามารถจองได้ตั้งแต่ 21 มี.ค. – 27 เม.ย. และเดินทางช่วงวันที่ 15 เม.ย. – 30 ก.ย.

ราคาเริ่มต้นสำหรับเส้นทางญี่ปุ่นอยู่ที่ 14,555 บาท ยังไม่รวมภาษี (รวมแล้วจะตกประมาณ 22000 บาทหน่อยๆครับ) เข้าไปตรวจสอบราคาหรือทำการจองได้ที่นี่ >>>54th YEAR ANNIVERSARY Special Fare<<<

tgpro1

tgpro2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ THAI Contact Center โทร.02-356-1111 และ เว็บไซต์ www.thaiairways.com