TAX_1055

ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ต้อนรับเครื่องบินแอร์บัส เอ330-300 ลำที่ 3 เข้าประจำการ
พร้อมเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่โตเกียว และโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

เครื่องบินแบบแอร์บัส เอ330-300 ลำดังกล่าวของสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้รับการทำสีในลวดลายของ “ปาร์ค จี ซอง” นักฟุตบอลคนดังแห่งเอเชีย ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทางสายการบินและตัวอย่างของนักกีฬาที่ดีและมีความสามารถ ที่จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อความสำเร็จ ความมีวินัย  และความสุภาพอ่อนน้อมตามวิถีของคนเอเชียออกไปให้คนทั่วโลกได้รับรู้ทั่วกันผ่านลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้านข้างเครื่องบิน

ทั้งนี้ เครื่องบินลำดังกล่าวได้รับการจัดที่นั่งจำนวน 377 ที่นั่ง ประกอบด้วยที่นั่งชั้นธุรกิจที่สามารถปรับเอนนอนได้จำนวน 12 ที่นั่ง และที่นั่งชั้นประหยัดอีก 365 ที่นั่ง โดยไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้รับมอบเครื่องบินลำที่สามเข้ามาเพื่อเพิ่มความถี่การให้บริการตามแผนธุรกิจที่วางเอาไว้

โดยตารางบินฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
จากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยัง กรุงโตเกียว (นาริตะ) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 เที่ยวบินต่อวัน
จากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยัง เมืองโอซาก้า (คันไซ) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 เที่ยวบินต่อวัน


รายละเอียดเที่ยวบิน

ขาไปจาก ดอนเมือง DMK – โตเกียว NRT
XJ 606 ออกเวลา 10.40 น. ถึงเวลา 19.00 น.
XJ 601 ออกเวลา 23.45 น. ถึงเวลา 08.00 น.

ขากลับจาก โตเกียว NRT – ดอนเมือง DMK
XJ 602 ออกเวลา 09.15 น. ถึงเวลา 13.50 น.
XJ 607 ออกเวลา 20.15 น. ถึงเวลา 00.55 น.

ขาไปจาก ดอนเมือง DMK – โอซาก้า KIX
XJ 610 ออกเวลา 15.20 น. ถึงเวลา 22.40 น.

ขากลับจาก โอซาก้า KIX  – ดอนเมือง DMK
XJ 611 ออกเวลา 00.10 น. ถึงเวลา 04.00 น.

 ทำการจองได้ที่นี่ >> AirAsia.com