tobu nikko direct 02

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ถือ JR TOKYO Wide Pass และ JR East Pass สามารถใช้ขึ้นรถไฟ JR-Tobu Direct Limited Express Train วิ่งตรงจาก Shinjuku และ Ikebukuro ไปยัง Nikko และ Kinugawa Onsen ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถไฟ และ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

*สำหรับผู้ที่ถือ JR Pass แบบทั้งประเทศ ไม่สามารถใช้สิทธิ์ขึ้นขบวนนี้ได้ จะต้องทำการขึ้น Shinkansen ไปลงสถานี Utsunomiya และเปลี่ยนเป็นขบวนรถไฟเป็นสาย Nikko เพื่อเดินทางเข้าสู่สถานี Nikko อีกทีครับ

ปลายทาง คือสถานี Tobu Nikko และ Kinugawa Onsen ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
สามารถเดินทางจากสถานี Uruwa 浦和 / Omiya 大宮 ได้เช่นกัน

tobu nikko direct 03

ขอบคุณภาพเปิดหัวข้อจาก eki-net.com