Chubu Centrair International Airport (สนามบินนานาชาติ จูบุ เซ็นแทร์) หรือ เรียกสั้นๆว่า สนามบินจูบุ ตั้งอยู่ในตัวเมืองนาโกย่า เปิดใช้งานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1 เทอมินอล สำหรับให้บริการทั้งสายการบินภายในและระหว่างประเทศ

แผนที่สนามบินจูบุ

วิธีการเดินทางจากสนามบินเข้าเมือง

1. Meitetsu Railways
ใช้เวลาเดินทาง: ประมาณ 30 นาที
สถานีที่จอด: Nagoya
ค่าโดยสาร: เที่ยวละ 850 เยน (ที่นั่งปกติ), 1,200 เยน (ที่นั่งจอง)

เส้นทางมาสนามบินจูบุ

ตารางเทียบขบวนรถไฟไปสนามบินจูบุ

2. Airport Limousine Bus
ใช้เวลาเดินทาง: ประมาณ 45-75 นาที
สถานีที่จอด: Nagoya Downtown (Sakae/Fushimi)
ค่าโดยสาร: เที่ยวละ 1,000 เยน

บริการรถลีมูซีนไปสนามบินจูบุ

 

 

Chubu Centrair Official Site