Items Prohibited from Checked Baggage

dangerous goods 02

การเดินทางเข้าออกทุกประเทศ ในปีนี้มีการกำหนดไม่ให้โหลดอุปกรณ์แบตเตอรี่สำรอง หรือ Power Bank ลงในกระเป๋าเช็คอิน เนื่องจากอาจจะเกิดเพลิงลุกไหม้ และก่อให้เกิดอันตรายกับเที่ยวบินนั้นๆได้ โดยเฉพาะทั้งขาเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น จะมีการตรวจกันอย่างเข้มงวด

ดังนั้นหากมีแบตเตอรี่สำรอง ควรพกติดไว้กับตัว หรือใส่ไว้ในสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่อง หากเกิดปัญหาขึ้นมา จะสามารถรับมือได้อย่างทันการครับ ในกรณีที่โหลดเข้ากระเป๋าเช็คอินไปแล้ว ให้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ระหว่างที่ทำการเช็คอิน เพื่อที่จะได้นำกระเป๋ากลับมาเปิด เพื่อนำแบตเตอรี่สำรองออกมาได้ทันการ

ทำความเข้าใจง่ายๆ กับประเภทของแบตเตอรี่ ที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ ด้วยแผนภาพนี้จากการบินไทยครับ

Powerbank_TH

IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
1. แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด ได้แก่
1.1 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน
1.2 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 – 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
1.3 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี
2. ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี


และสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ชนิดอื่นที่เข้าข่าย วัตถุอันตราย (Dangerous Goods) มีรายการดังต่อไปนี้ครับ

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ขนส่งสินค้าอันตรายดังที่ระบุไว้ด้านล่าง
(ทั้งสัมภาระพกพาหรือสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง):

 • กระเป๋าเอกสารพร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย หรือประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม
 • วัสดุพลุไฟ วัตถุระเบิด อาวุธ ดอกไม้ไฟ ดอกไม้ไฟของเล่นและพลุ
 • ที่หนีบผมไฟฟ้า
 • ก๊าซที่ถูกบีบอัด (ติดไฟ ไม่ติดไฟ หรือเป็นพิษ) เช่น แก๊สบิวเทน แก๊สโพรเพน ถังออกซิเจนประดาน้ำ น้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันเติมไฟแช็ก ละอองลอย สเปรย์บรรจุสารเคมีระคายเคือง
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการทำให้สลบ
 • ของเหลวติดไฟ เช่น สี ทินเนอร์ กาว
 • ของแข็งติดไฟ เช่น “ไม้ขีดแบบจุดติดที่ใดก็ได้” ถ่าน ฟอสฟอรัสและวัตถุที่จุดประกายได้ง่าย
 • สารออกซิไดซ์ เช่น ผงฟอกสีและเปอร์ออกไซด์
 • สารมีพิษ สารพิษ เช่น สารหนู ไซยาไนด์ ยาฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช
 • สารติดเชื้อ เช่น ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สารกัมมันตรังสี
 • วัสดุกัดกร่อน เช่น ปรอท (ซึ่งอาจจะอยู่ในเครื่องวัดอุณหภูมิหรือมาตรวัดความดันโลหิต) กรด ด่างและแบตเตอรี่แบบเปียก
 • สารอื่นๆ ที่จะเกิดอันตรายในระหว่างเที่ยวบิน ที่อาจไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เช่น แม่เหล็ก วัสดุที่ไม่พึงประสงค์หรือก่อให้เกิดการระคายเคือง
 • ยาและผลิตภัณฑ์ชำระล้างร่างกายในปริมาณจำกัด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางของท่าน เช่น สเปรย์ผม น้ำหอมและยาที่มีแอลกอฮอล์ผสม อาจพกขึ้นเครื่องบินได้

dangerous goods 03

ที่เคาเตอร์เช็คอิน ทั้งขาเข้าและออกประเทศญี่ปุ่น จะมีการแสกนตรวจกระเป๋าเช็คอินอย่างละเอียดทุกใบ โดยไม่ได้เป็นการสุ่มตรวจ และเจ้าหน้าที่จะสอบถามผู้โดยสารทุกวันว่ามีวัตถุอันตรายเหล่านี้หรือไม่ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ควรตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนการเดินทาง และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับ

dangerous goods 04