โตเกียว (นาริตะ) (NRT)

 • Thai_Airways

  ราคาตั๋วไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ 18,000 – 27,000 บาท 

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ โตเกียว (นาริตะ)
  TG676 ทุกวัน 8:00 15:50
  Airbus A380
  TG640 ทุกวัน 22:35 6:15+1
  Airbus A380
  TG642 ทุกวัน 23:55 7:35+1
  Airbus A340-600

   

  ขากลับ

  เที่ยวบิน ตารางบิน โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพ
  TG641 ทุกวัน 10:45 15:45
  Airbus A380
  TG643 ทุกวัน 11:45 16:45
  Airbus A340-600
  TG677 ทุกวัน 17:30 22:30
  Airbus A380

 • japan_airlines

  ราคาตั๋วไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ 17,000 – 25,000 บาท 

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ โตเกียว (นาริตะ)
  JL718 ทุกวัน 01:00 08:45
  Dreamliner 787
  JL708 ทุกวัน 08:15 16:05
  Boeing 777-200

   

  ขากลับ

  เที่ยวบิน ตารางบิน โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพ
  JL717 ทุกวัน 10:50 16:00
  Boeing 777-200
  JL707 ทุกวัน 18:05 23:15
  Dreamliner 787

 • allnipponairways

  ราคาตั๋วไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ 17,000-25,000 บาท 

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ โตเกียว (นาริตะ)
  NH916 ทุกวัน 00:25 08:05
  Boeing 777
  NH954 ทุกวัน 08:25 16:20
  Boeing 767-300

   

  ขากลับ

  เที่ยวบิน ตารางบิน โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพ
  NH953 ทุกวัน 10:50 16:05
  Boeing 767-300
  NH915 ทุกวัน 17:50 23:10
  Boeing 777

 • delta_airline

  ราคาตั๋วไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ 16,000-23,000 บาท 

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ โตเกียว (นาริตะ)
  DL284 ทุกวัน 05:15 13:00
  Boeing 747-400

   

  ขากลับ

  เที่ยวบิน ตารางบิน โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพ
  NH283 ทุกวัน 18:40 23:55
  Boeing 747-400

 • united_logo

  ราคาตั๋วไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ 16,000-23,000 บาท 

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ โตเกียว (นาริตะ)
  UA838 ทุกวัน 07:10 14:45
  Boeing 747-400

   

  ขากลับ

  เที่ยวบิน ตารางบิน โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพ
  NH837 ทุกวัน 18:10 22:20
  Boeing 747-400

 • AAA

  ราคาตั๋วไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ 16,000-23,000 บาท 

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ โตเกียว (นาริตะ)
  HB088 ทุกวัน (ถึง พ.ค. 57) 00:50 09:10
  Boeing 767

   

  ขากลับ

  เที่ยวบิน ตารางบิน โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพ
  HB089 ทุกวัน (ถึง พ.ค. 57) 11:30 16:30
  Boeing 767

  * ตารางอาจเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูเพิ่มเติมลจากสายการบินเพื่อความถูกต้อง

   

  jetAsia_airways

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ โตเกียว (นาริตะ)
  JF988 อังคาร, อาทิตย์ 00:45 08:35
  Boeing 767

  * ตารางอาจเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสายการบินเพื่อความถูกต้อง


 • โตเกียว (ฮาเนะดะ) (HND)

 • Thai_Airways

  ราคาตั๋วไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ 18,000 – 25,000 บาท 

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ โตเกียว(ฮาเนะดะ)
  TG660 ทุกวัน 14:50 22:30
  Boeing 747

   

  ขากลับ

  เที่ยวบิน ตารางบิน โตเกียว (ฮาเนะดะ) กรุงเทพ
  TG661 ทุกวัน 00:20 05:20
  Boeing 747

 • japan_airlines

  ราคาตั๋วไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ ——————- บาท 

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ โตเกียว (ฮาเนะดะ)
  JL34 ทุกวัน 22:25 06:00+1
  Boeing 777-200

   

  ขากลับ

  เที่ยวบิน ตารางบิน โตเกียว (ฮาเนะดะ) กรุงเทพ
  JL33 ทุกวัน 11:05 15:45
  Boeing 777-200

 • allnipponairways

  ราคาตั๋วไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ ————— บาท 

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ โตเกียว (ฮาเนะดะ)
  NH174 ทุกวัน 22:40 06:30+1
  Boeing 767-300

   

  ขากลับ

  เที่ยวบิน ตารางบิน โตเกียว (ฮาเนะดะ) กรุงเทพ
  NH173 ทุกวัน 00:30 06:00
  Boeing 767-300


 • โอซาก้า (KIX)

 • Thai_Airways

  ราคาตั๋วไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ ————– บาท

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ โอซาก้า
  TG626 จันทร์,พฤหัสบดี, อาทิตย์ 08:30 15:40
  Boeing 777
  TG672 ทุกวัน 11:00 18:10
  Airbus A330
  TG622 ทุกวัน 23:15 06:25+1
  Airbus A380

   

  ขากลับ

  เที่ยวบิน ตารางบิน โอซาก้า กรุงเทพ
  TG673 ทุกวัน 00:30 05:00
  Airbus A330
  TG623 ทุกวัน 11:00 15:45
  Airbus A380
  TG627 จันทร์,พฤหัสบดี, อาทิตย์ 17:00 21:10
  Boeing 777

 • japan_airlines

  ราคาตั๋วไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ ——————- บาท 

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ โอซาก้า
  JL728 ทุกวัน 23:15 06:25+1
  Boeing 767

   

  ขากลับ

  เที่ยวบิน ตารางบิน โอซาก้า กรุงเทพ
  JL727 ทุกวัน 16:50 21:10
  Boeing 767


 • นาโกย่า (NGO)

 • Thai_Airways

  ราคาตั๋วไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ ————– บาท

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ นาโกย่า
  TG644 ทุกวัน 00:05 07:30
  Boeing 777
  TG646 ทุกวัน 08:15 15:40
  Airbus A330

   

  ขากลับ

  เที่ยวบิน ตารางบิน นาโกย่า กรุงเทพ
  TG645 ทุกวัน 11:05 15:45
  Boeing 777
  TG647 ทุกวัน 16:55 21:40
  Airbus A330


 • ซัปโปโร (CTS)

 • Thai_Airways

  ราคาตั๋วไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ ————– บาท

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ ซัปโปโร
  TG670 ทุกวัน 23:45 08:00+1
  Boeing 777

   

  ขากลับ

  เที่ยวบิน ตารางบิน ซัปโปโร กรุงเทพ
  TG671 ทุกวัน 10:55 16:45
  Boeing 777


 • ฟุคุโอกะ (FUK)

 • Thai_Airways

  ราคาตั๋วไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ ————– บาท

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ ฟุคุโอกะ
  TG648 ทุกวัน 01:00 08:00
  Airbus A330

   

  ขากลับ

  เที่ยวบิน ตารางบิน ฟุคุโอกะ กรุงเทพ
  TG649 ทุกวัน 10:40 15:35
  Airbus A330


 • เซนได (SDJ)

 • Thai_Airways

  ราคาตั๋วไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ ————– บาท

  ขาไป

  เที่ยวบิน ตารางบิน กรุงเทพ เซนได
  TG680 อังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์ 23:59 07:55+1
  Airbus A330

   

  ขากลับ

  เที่ยวบิน ตารางบิน เซนได กรุงเทพ
  TG681 พุธ, ศุกร์, อาทิตย์ 10:30 15:40
  Airbus A330