Browsing: ภัยพิบัติ

สถานทูตไทยในโตเกียวประกาศแนวปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจากพายุหิมะ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตามที่เกิดเหตุการณ์พายุหิมะทางตอนกลางถึงตอนเหนือของเกาะฮอนชู ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2557 และได้ส่งผลให้มีหิมะท่วมสูงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางหลวงระหว่างเมืองในเขตจังหวัดยามานาชิและนากาโน หลายเส้นถูกปิดและการจราจรติดขัด นั้น ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคนไทย กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จึงได้กำชับสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้เตรียมความพร้อมและดูแลให้ความช่วยเหลือคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในญี่ปุ่น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ…

Read More