Browsing: รถรางญี่ปุ่น

เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถราง Hankai ชมเมืองโอซาก้า ในมุมที่ไม่เคยเห็น

โอซาก้าเป็นเมืองใหญ่หนึ่งในไม่กี่เมือง ที่ยังมีรถราง Hankai Tramway วิ่งบริการเชื่อมระหว่างชานเมืองทางตอนใต้กับเมือง Sakai เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1911 มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากว่า 100 ปีแล้ว ปัจจุบันบริษัทยังคงใช้รถรางรุ่นเดิมที่ให้บริการในสมัยเริ่มแรก พร้อมกับพัฒนารถรางไฟฟ้ารุ่นใหม่ มาให้บริการควบคู่กัน ต้นสายของรถราง มี 2 แห่งคือ ที่สถานี Tennoji กับที่สถานี Ebisuchomae…

Read More