Browsing: วัดญี่ปุ่น

แนะนำ 5 วัดดัง ในโตเกียว เข้าชมฟรี เปิดตลอดทั้งปี | MATCHA

เวลาไปญี่ปุ่น เรามักจะได้พบเจอวัดและศาลเจ้าทั่วทุกแห่งหน คนญี่ปุ่นเองก็เหมือนคนไทยที่ชอบเข้าวัดวาเพื่อไปสักการะขอพร และ มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น่อย ที่ชื่นชอบการเที่ยวชมวัด เพื่อเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์แบบญี่ปุ่น และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง ในครั้งนี้จะมาแนะนำวัด 5 แห่งในโตเกียว ที่สามารถเข้าชมได้ฟรี ตลอดทั้งปี สำหรับคนที่อยากเที่ยวชมวัดกันโดยเฉพาะครับ บทความโดย MATCHA วัดอาซากุสะ (เซนโซจิ SenSou-ji) วัดเซนโซจิ หรือที่รู้จักกันในนาม วัดอาซากุสะ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบพันปี โดยมีผู้มาสักการะขอพร กว่า30ล้านคนต่อปี…

Read More

Osaka: วัด Shitennoji วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุด

วัด Shitennoji 四天王寺 วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อปี 593 โดยเจ้าชาย Shotoku ได้ว่าจ้างช่างไม้ฝีมือดีจากประเทศเกาหลีมาทำการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา เนื่องจากเลื่อมใสในศาสนาพุทธมาก และสมัยนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย จึงตัดสินใจสร้างวัดพุทธแห่งแรกขึ้นในญี่ปุ่น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเผยแพร่ศาสนาพุทธในญี่ปุ่นนับแต่นั้นเป็นต้นมา Shitenno 四天王 มีความหมายว่า ราชาแห่งสวรรค์ทั้งสี่ ภายในบริเวณวัดประกอบไปด้วยอาคารทั้งหมด 7 ส่วน โดยมีอาคาร 4 หลังที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับราชาสวรรค์ทั้งสี่อยู่ใจกลาง โดยเรียกว่า Shika-in…

Read More