Browsing: ศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว

ศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวภูมิภาคคันไซ เปิดให้บริการแล้วที่ Kyoto Tower

Kansai Tourist Information Center ศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวภูมิภาคคันไซ แบบครบวงจร เปิดให้บริการอีกแห่งที่บริเวณ ชั้น 3 ของ Kyoto Tower สัญลักษณ์ของเมืองเกียวโต จะมีให้บริการด้านข้อมูลท่องเที่ยว,​การเดินทางในแต่ละเมือง,​จำหน่ายพาสที่ใช้เที่ยวในคันไซ, รับฝากกระเป๋า หรือบริการส่งกระเป๋าไปยังที่พัก โดยเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จาก JTB และ Keihan Railway นอกจากนี้ยังมีให้บริการ Free…

Read More