Browsing: สถานที่ท่องเที่ยว

เวบไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุโอกะ (ภาษาไทย)

ฟุกุโอกะ Fukuoka หรือชื่อเดิมเรียกกันว่า ฮากาตะ ถือเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านแฟชั่น วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของเกาะคิวชู (เกาะทางใต้ของญี่ปุ่น) มีประชากรรวมประมาณ 1.4 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ยังนับได้ว่าเป็น เมืองท่าประตูไปสู่เอชีย มีท่าเรือนานาชาติที่มีการขนส่งทางเรือไปต่างประเทศอย่างมากมาย รวมไปถึงสนามบินนานาชาติที่อยู่ใกล้ใจกลางมือง นั่งรถไฟใต้ดินเพียง 5 นาที ก็ถึงสถานีฮากาตะ สถานีใหญ่ประจำเมืองฟุกุโอกะ…

Read More