Browsing: ฮิโรซากิ

เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ปราสาท Hirosaki จังหวัด Aomori

เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ปราสาทฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ ประจำปี 2019 Hirosaki Castle Chrysanthemum and Autumn Foliage Festival 弘前城菊と紅葉まつり เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ปราสาทฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ ประจำปี 2019 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปีค.ศ.1962 ชมใบไม้เปลี่ยนสีภายในสวน Botanical ของปราสาทฮิโรซากิ ที่ปลูกต้นเมเปิ้ลนับพันต้น และต้นซากุระกว่า…

Read More