Browsing: เกาะฮัคเคจิม่า

นั่งรถไฟโบราณ Sakura Train ชมซากุระที่โยโกฮาม่า

เทศกาชชมซากุระ Sakura Fair 2014 ที่ Hakkeijima Sea Paradise เมือง Yokohama ในปีนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม – 20 เมษายน 2014 และในทุกปีจะมีรถไฟโบราณ SAKURA TRAIN ให้บริการพาดอกซากุระที่บริเวณสวน ระหว่าง…

Read More