Browsing: เที่ยวญี่ปุุ่น

ไปเที่ยวเมืองเก่าเอโดะน้อย Kawagoe จากโตเกียวง่ายๆ ด้วยบัตรราคาพิเศษ

การเดินทางไปเที่ยวเมืองเก่าที่ใกล้กับโตเกียวที่สุด คือเมือง Kawagoe ตั้งอยู่ในจังหวัด Saitama และได้ถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในเมือง Koedo (เรียกเป็นภาษาไทยว่า เอโดะน้อย หรือ เกียวโตน้อย Little Kyoto แล้วแต่จะเรียกครับ) โดยเป็นเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบัน ให้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม วิธีการเดินทางไปจากโตเกียวสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่นำมาแนะนำในวันนี้คือ Kawagoe Access Ticket เดินทางมาได้โดยตรงจากสถานี…

Read More