Browsing: เที่ยวโอซาก้า

Osaka Castle 3D Mapping Super Illumination

งานเทศกาลศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ The Art Festival of Light จะจัดขึ้นในฤดูหนาวนี้เท่านั้น โดยจุดเด่นจะอยู่ที่ “Osaka Castle 3D Mapping” ที่ฉายภาพสามมิติไปยังอาคารปราสาทโอซาก้า และ “Big Blue of Light” การแสดงของกล่องแสงสีขนาดยักษ์ที่สองประกายทั่วฟ้า และ “Jewel Illumination” ที่ครอบคลุมพื้นที่ของสวน…

Read More