Browsing: ​จิจิบุ

Seibu Railway ชวนเที่ยว Chichibu จากโตเกียว กับรถไฟ Hello Kitty

HELLO KITTY meets CHICHIBU Seibu Railway เปิดตัวรถไฟ Chichibu Hello Kitty Train สาย Ikebukuro และ Seibu-Chichibu นำเที่ยวไปยังเมือง Chichibu จังหวัด Saitama สามารถตั้งต้นการเดินทางได้จากโตเกียว ที่สถานี Ikebukuro เริ่มตั้งแต่วันที่ 16…

Read More