Browsing: ​เคย์เซย์

รู้จักรถไฟสาย Keisei เดินทางจากสนามบินนาริตะ เข้าสู่เมืองโตเกียว

เมื่อพูดถึงวิธีการเดินทางเข้าเมืองโตเกียวจากสนามบินนาริตะด้วยรถไฟ จะมี 2 บริษัทรถไฟที่ให้บริการ คือ Japan Railways (JR) และ Keisei Electric Railways หรือที่รู้จักกันในนาม Keisei (เคย์เซย์) วันนี้จะมาพูดถึงรถไฟสาย Keisei ที่สามารถพาเราเข้าเมืองโตเกียวได้เร็วที่สุด กับขบวน Keisei Skyliner และนอกเหนือจากนี้ยังมี รถไฟอีก…

Read More