Browsing: ​เทศกาลฤดูร้อน

Tenjin Matsuri ที่โอซาก้า 1 ใน 3 เทศกาลยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น จัดวันที่ 24-25 ก.ค.

TENJIN MATSURI งานเทศกาลประจำฤดูร้อนของศาลเจ้าโอซาก้าเทนมังกู (Osaka Tenmangu) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโอซาก้า และเป็น 1 ใน 3 งานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น photo by 西松薫 งานเทศกาลเทนจิน มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเทพเจ้าประจำศาลคือ ท่าน Sugawara No Michizane พบกับขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ที่ใช้คนกว่า 3,000…

Read More