Browsing: ​ เมืองหลวงเก่า

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในนารา เมืองหลวงเก่าอายุกว่า 1400 ปี | MATCHA

นารา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันไซ โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางมาจากเกียวโตและโอซาก้าได้อย่างสะดวกสบาย แต่เดิมแล้วที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเมื่อราว 1400 ปีก่อน แม้ในปัจจุบันก็ยังคงหลงเหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ในสมัยโบราณและวัด-ศาลเจ้าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1000 ปีให้ได้ชมกันอยู่เหมือนเดิม บทความโดย MATCHA เสน่ห์ของนาราอยู่ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสัมผัสถึงกลิ่นอายของญี่ปุ่นสมัยก่อนจากวัดและศาลเจ้าอย่างวัดโทไดจิได้นี่แหละ โดยเป็นเมืองท่องเที่ยวขึ้นชื่อของญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานยิ่งกว่าเกียวโต ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากมายตลอดทั้งปี “เมืองนารา” ที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางจ.นาราแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัดและศาลเจ้ามากมาย นอกจากนี้ วัดจำนวน 8 แห่งรวมถึงวัดโทไดจิ ที่เป้นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปไดบุทสุ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงเก่านาราด้วย ที่นี่จึงนับเป็นโซนที่สามารถสัมผัสถึงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอันลึกซึ้งจากทั่วทั้งเมืองได้อย่างจุใจ การตระเวนเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหลักๆภายในเมืองนารา แนะนำให้ใช้รถบัสท่องเที่ยวที่เรียกว่า Gurutto…

Read More