Browsing: 2015

ปราสาทนกกระสาขาว Himeji กำลังจะกลับมาเปิดอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2015

อัพเดทความคืบหน้า โครงการปรับปรุงปราสาทฮิเมจิ หลังจากที่มีหลังคาคลุมรอบตัวปราสาทตั้งแต่ปี 2010 ตอนนี้ส่วนบนของปราสาทได้ทำการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย ปลดหลังคาคลุมเผยโฉมความงามของปราสาทแห่งนี้อีกครั้ง และมีกำหนดการเปิดอย่างสมบูรณ์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2015 ปราสาทฮิเมจิ 姫路城 ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ ห่างจากเมืองโกเบมาประมาณ 50 ก.ม. ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1333 ตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา ปราสาทแห่งนี้ยังยืนหยัดมาด้วยโครงสร้างดั้งเดิม…

Read More