Browsing: Atami

Mt.Fuji – Shizuoka Area Tourist Pass Mini พาสพาเที่ยวรอบฟูจิ ได้ไกลกว่าในราคาสุดคุ้ม

เที่ยวจังหวัด Shizuoka ที่มีภูเขาฟุจิ มรดกโลกเป็นศูนย์กลาง ด้วยพาสใหม่ Mt.Fuji – Shizuoka Area Tourist Pass Mini ใช้บริการรถไฟสาย JR, รถบัส และ เรือเฟอร์รี่ เดินทางไปรอบบริเวณภูเขาฟุจิได้กว้างขึ้นกว่าเดิม อย่างไม่จำกัด Mt.Fuji – Shizuoka…

Read More