Browsing: Daibutsu

ชวนเที่ยวจังหวัด Ibaraki ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เดินทางง่ายจากโตเกียว

ชวนชม ทุ่งโคเคีย แต่งแต้มสีสันให้ทั่วทั้งเนินเขาที่ ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค ในจังหวัดอิบารากิ ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของเนินเขา มิฮาราชิโนะโอกะ พุ่มโคเคีย หญ้าที่มีวงจรชีวิต 1 ปี จัดอยู่ในประเภทหญ้าไม้กวาดที่เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มต่ำ มีถิ่นกำเนิดในยุโรปใต้สมัยก่อนนิยมนำก้านหรือใบมาตากแห้งเพื่อทำไม้กวาด ใบสีเขียวอ่อนแสนสดชื่นในช่วงฤดูร้อนกลายเป็นสีแดง สีแดงสดของพุ่มโคเคียตลอดเนินเขาตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้าสดใส เป็นภาพที่งดงามมาก ภาพการไล่เฉดสีที่ค่อยๆ…

Read More

Kanagawa: สักการะพระใหญ่ Daibutsu ชมวัดหลวง Hasedera ที่เมืองคะมะคุระ

เมือง “คะมะคุระ” ตั้งอยู่ในจังหวัด Kanagawa เมืองนี้นอกจากจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี  ยังมีความสำคัญกับญี่ปุ่นในอดีตอย่างมาก โดยเฉพาะบทบาทที่โดดเด่นในด้านการเมือง เป็นอดีตศูนย์กลางทางการเมืองของญี่ปุ่น  แต่งตั้งโดยท่านโชกุน Minamoto Yoritomo เมื่อปี 1192 หรือราว 800 กว่าปีมาแล้ว  แม้อำนาจของคณะรัฐบาลคะมะคุระจะลดบทบาทลงในศตวรรษที่ 14   เมืองคะมะคุระแห่งนี้ ยังคงยืนหยัดเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของประเทศให้กับเมืองหลวงอย่างเกียวโตสืบมา ทุกวันนี้ ถึงแม้จะไม่ได้มีบทบาทหน้าที่เดิม แต่ยังคงเป็นเมืองที่มีความสำคัญในการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น…

Read More