Browsing: Direct train

รีวิวรถไฟขบวน Fuji Excursion วิ่งตรง โตเกียว – คาวากุจิโกะ

รีวิวเฉพาะกิจ เดินทางไปยัง เมืองคาวากุจิโกะ (Kawaguchiko) โดยนั่งรถไฟด่วนขบวนล่าสุด Fuji Excursion ความพิเศษคือรถไฟนี้จะวิ่งตรงจากสถานี Shinjuku ตรงไปยังสถานี Kawaguchiko โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนขบวนรถไฟที่สถานี Otsuki ให้เสียเวลา รถไฟ Fuji Excursion รุ่น E353 ของบริษัทรถไฟ Fuji Kyuko ขบวนล่าสุดนี้ เริ่มให้บริการเมื่อวันที่…

Read More

JR และ Fujikyu เพิ่มรถไฟขบวนใหม่ Fuji Excursion วิ่งตรง โตเกียว – คาวากุจิโกะ เริ่มวิ่ง มีนา 2019

JR ร่วมกับ Fujikyu ประกาศรถไฟขบวนใหม่ชื่อว่า Fuji Excursion ที่จะทำการวิ่งตรงจากโตเกียว สู่ คาวากุจิโกะ รถไฟ Fuji Excursion รุ่น E353 ของบริษัทรถไฟ Fuji Kyuko ขบวนล่าสุดนี้ จะทำการวิ่งตรงจากสถานี Shinjuku ในโตเกียว มายังสถานี…

Read More