Browsing: Dotonbori Lantern Festival

Dotonbori Lantern Festival ประจำปี 2015 เริ่มแล้ววันนี้ จนถึง 31 ส.ค.

งานเทศกาล Dotonbori Lantern Festival ประจำปี 2015 ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว โคมไฟจำนวน 1,300 ดวง ถูกจุดขึ้นอย่างสว่างไสวสวยงาม ตลอดสองข้างทางแม่น้ำโดทงโบริ งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2015 ช่วงเวลา 19.00 -…

Read More