Browsing: Fuji-Hakone

รถรางขึ้นเขา Hakone Tozan ‘ALLEGRA’ รุ่นใหม่ล่าสุด เริ่มวิ่งให้บริการ 1 พ.ย.นี้

ปรับโฉมรถราง Hakone Tozan ครั้งแรกในรอบ 25 ปี กับรุ่น 3000 มีชื่อเรียกสุดเท่ว่า 「アレグラ号」ALLEGRA (อัล-เล-กร้า)  เริ่มให้บริการวิ่ง 1 พฤศจิกายน 2014 จากสถานี Gora 強羅駅 ถึงสถานี Hakone-Yumoto 箱根湯本駅 เวลาวิ่ง ออกจาก Gora 10.18…

Read More