Browsing: gingko Avenue

เทศกาลชมแนวต้นแปะก๊วยที่ Jingu Gaien กรุงโตเกียว เริ่มชมได้กลางพ.ย.

งานเทศกาลชมแนวต้นแปะก๊วย Jingu Gaien Ichou Matsuri 神宮外苑いちょう祭り งานเทศกาลชมแนวต้นแปะก๊วย Jingu Gaien Ichou Matsuri มีกำหนดการจัดงานช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี (สำหรับในปี 2020 จะไม่มีการจัดงาน) ภายในงานจะมีการแสดงและซุ้มร้านขายอาหารให้บริการตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าชม ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน จะเป็นช่วงพีค ที่สามารถชมแนวต้นแปะก๊วยได้สวยงามที่สุด และผู้คนจะแห่กันเดินทางไปชมกันอย่างแน่นขนัด ควรเดินทางไปแต่เช้าก่อนงานเริ่ม…

Read More