Browsing: Godiva Chocolatier

ชวนชิม GODIVA Chocolixir Uji Matcha

ถ้าพูดถึง GODIVA เจ้าแห่งช็อกโกแลตจากเบลเยี่ยมคงจะไม่มีใครรู้จัก Godiva Chocolatier ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1926 ที่กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม และต่อมาได้เปิดร้านที่กรุงปารีส มหานครนิวยอร์ค และกระจายไปทั่วโลก ปัจจุบ้นมีร้าน Retail Boutique มากกว่า 600 สาขาและมีช็อกโกแลตจำหน่ายผ่านตัวแทนกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก โดยเปิดร้านครั้งแรกในญี่ปุ่นปี 1972…

Read More