Browsing: Hirosaki

เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ปราสาท Hirosaki จังหวัด Aomori

เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ปราสาทฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ ประจำปี 2019 Hirosaki Castle Chrysanthemum and Autumn Foliage Festival 弘前城菊と紅葉まつり เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ปราสาทฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ ประจำปี 2019 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปีค.ศ.1962 ชมใบไม้เปลี่ยนสีภายในสวน Botanical ของปราสาทฮิโรซากิ ที่ปลูกต้นเมเปิ้ลนับพันต้น และต้นซากุระกว่า…

Read More

โครงการปิดบำรุงปราสาท Hirosaki ปี 2015 พร้อมกำหนดการและรายละเอียด

ปราสาทฮิโรซากิ ได้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1603 โดยผู้ปกครองเมืองรุ่นแรก และเสร็จสิ้นในปี 1611 ในสมัยของผู้ปกครองเมืองรุ่นสอง ภายหลังได้ถูกเผาทำลายจากเหตุการ์ณฟ้าผ่า อาคารหลังปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงของผู้ปกครองรุ่นที่ 9 หลังจากนั้นมาปราสาทแห่งนีจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมือง Hirosaki จังหวัด Aomori สาเหตุที่ทำให้ต้องมีการสร้างกำแพงขึ้นมาใหม่ เนื่องจากกำแพงเดิมได้รับผลกระทบจากเหตุการ์ณแผ่นดินไหวในทะเลญี่ปุ่นเมื่อปี 1983 โดยมีกำหนดการในการปิดซ่อมหลังจากจบงานเทศกาลชมซากุระของปี 2015 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ปราสาทจะถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปส่วนในของอาคารหลัก ที่ซึ่งเป็นตำแหน่งดั้งเดิม…

Read More