Browsing: Hitsujiyama

ชมทุ่งดอกพิงค์มอส Shibazakura ที่สวน Hitsujiyama เมือง Chichibu

HITSUJIYAMA PARK, CHICHIBU สวน Hitsujiyama 羊山公園 เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีทุ่ง Shibazakura หรือที่รู้จักกันในนาม Pink Moss ปลูกไว้อย่างสวยงามกว่า 400,000 ต้นบนพื้นที่ 17,600 ตร.ม. สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมือง Chichibu จังหวัด Saitama และด้านในสวนมีลักษณะเป็นภูเขาที่มีชื่อว่า Shibazakura Hill…

Read More