Browsing: kenrokuen

จากศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่น สู่แรงบันดาลใจ ในการสรรสร้างที่พักที่อาศัย

ถ้าเอ่ยถึงนิยามของความเป็น “ญี่ปุ่น” เชื่อว่าคำตอบของใครหลายคนคงจะไม่ซ้ำกัน เพราะคงไม่อาจจะสรรหาคำใดมาเฉพาะเจาะจงให้กับนิยามของความเป็นญี่ปุ่นได้ สำหรับผู้เขียนแล้ว ภาพที่เกิดขึ้นในหัวที่แบบฉับพลันนั่นคือ “สวนในสไตล์ญี่ปุ่น” โดยส่วนตัวแล้วทุกครั้งที่มีโอกาสได้ไปเยือนญี่ปุ่นนั้น ผู้เขียนจะให้เวลากับตัวเองสักสองถึงสามชั่วโมง เพื่อไปเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ในสวยสวยๆของแต่ละเมืองที่ไปเยือนเสมอ ภาพประกอบจาก  Misawa-Chugoku   “Koen” หรือ สวนในภาษาญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นรูปธรรม สามารถบ่งบอกถึงความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนวิธีการออกแบบพื้นที่ให้มีความสัมพันธ์กัน เช่นพื้นดินกับพื้นน้ำ พันธุ์ไม้ที่จะเลือกมาปลูกแต่ละชนิด สวนหิน…

Read More