Browsing: Kyushu Rail Pass

ไปเที่ยวคิวชูด้วยรถไฟ Shinkansen ลาย Mickey Mouse วิ่งถึงพ.ย.2019

ฉลองครบรอบ 90 ปี Mickey Mouse ขวัญใจคนทั้งโลก การรถไฟคิวชู หรือ JR Kyushu เปิดตัวการท่องเที่ยวด้วยรถไฟชินคันเซ็นขบวนพิเศษ『Go! Waku Waku Trip with MICKEY』เริ่มวิ่ง พฤษภาคม 2019! Go! Waku Waku Trip…

Read More

JR KYUSHU RAIL PASS ประกาศปรับราคาใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2015

JR KYUSHU RAIL PASS ประกาศปรับราคาใหม่ ทั้งแบบประเภท Northern Kyushu Area และ All Kyushu Area เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2015 เป็นต้นไป ตารางเทียบราคาปัจจุบันและราคาใหม่ Northern Kyushu Area…

Read More

Kitakyushu: ชมซากุระที่ปราสาท Kokura

วันนี้เป็นการเที่ยวแบบไม่ได้ตั้งใจ เดิมทีตั้งใจจะมุ่งหน้ากลับเข้าฟุกุโอะกะ ด้วยความบังเอิญรถไฟสายที่นั่งจาก Beppu จะต้องมาเปลี่ยนที่สถานี Kokura เมืองหน้าด่านของเกาะคิวชู ที่เรียกว่า Kitakyushu หรือ คิวชูตอนเหนือ ถ้าใครนั่งรถไฟมาจากทาง Hiroshima จะต้องผ่านสถานีนี้ก่อนถึงสถานี Hakata เมืองฟุกุโอกะ ต้องยอมรับว่าตอนแรกไม่ได้มีแผนจะมาแวะเที่ยวที่นี่เลย ไม่แม้แต่จะรู้จักเลยด้วยซ้ำ แต่ด้วยความเผลอ ที่เดินยื่นตั๋ว JR Kyushu…

Read More