Browsing: Mojiko

แนะนำคู่มือเที่ยวเมืองคิตะคิวชู – Kitakyushu Welcome Guidebook

ดาวน์โหลดที่นี่ >>KITAKYUSHU WELCOME GUIDEBOOK<< Kitakyushu 北九州 หรือ North Kyushu เป็นเมืองทางตอนเหนือสุดของภูมิภาคคิวชู หลังจากค้นหาข้อมูลแบบละเอียด ก็พบว่าเมืองนี้มีพื้นที่มากที่สุดบนเกาะคิวชู ถึงแม้เมืองฟุกุโอะกะ จะมีประชากรหนาแน่นกว่าก็ตาม มีเมืองเล็กๆอยู่ 5 เมืองและมี Kokura 小倉 เป็นใจกลางของเมืองนี้ ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโชคดีดีมั้ย เพราะเมืองนี้…

Read More