Browsing: Shoryudo Highway Bus

เที่ยวญี่ปุ่นภาคกลาง Chubu กับพาสรถบัสสุดคุ้มจาก Shoryudo Project

เที่ยวญี่ปุ่นภาคกลาง หรือที่เรียกกันว่า ภูมิภาคจูบุ (Chubu) ประกอบไปด้วย 9 จังหวัด คือ Niigata, Toyama, Ishigawa, Fukui, Yamanashi, Nagano, Gifu, Shizuoka และ Aichi หากจะให้พูดถึงชื่อเมืองท่องเที่ยวที่คุ้นเคยในบริเวณนี้ ก็คือ ภูเขาฟุจิ, นะโกะยะ, ทะคะยะมะ,…

Read More