Browsing: Snow festival

งานเทศกาลหิมะที่เมืองโอตารุ Otaru Snow Light Path Festival ประจำปี 2019

งานเทศกาลหิมะที่เมืองโอตารุ Otaru Snow Light Path Festival  ระหว่างวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 17.00-21.00 น. Otaru Snow Light Path Festival มีชื่องานเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า Otaru Yuki Akari no Michi 小樽雪あかりの路…

Read More

งานเทศกาลหิมะ Yokote Kamakura Snow Festival 2018 ที่จังหวัด Akita ระหว่าง 15-16 ก.พ.

งานเทศกาลหิมะ Yokote Kamakura Snow Festival ที่เมือง Yokote ในจังหวัด Akita จะมีกระท่อมที่สร้างขึ้นจากหิมะมีชื่อเรียกว่า Kamakura かまくら กว่า 100 หลังที่สามารถเข้าไปนั่งอยู่ได้จริง และยังมีไซส์มินิอีกมากมายนับไม่ถ้วน และทุกปี ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการจัดงานเทศกาลหิมะ Yokote Kamakura Snow Festival 横手の雪祭りที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานสืบทอดกันมากว่า 400…

Read More