Browsing: Yomatsuri

Chichibu Yomatsuri งานแห่กลางคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ญี่ปุ่น เมืองจิจิบุ จัดวันที่ 2-3 ธ.ค.

Chichibu Yomatsuri 秩父夜祭 หรือเรียกกันว่า Chichibu Night Festival 1 ใน 3 งานเทศกาลแห่เกี้ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (โดยอีก 2 งานคือ Kyoto Gion Matsuri และ Takayama Matsuri) มีประวัติอันเก่าแก่สืบทอดต่อกันมายาวนานร่วม 2…

Read More