02 kukuna

1. คุคุนะ (Kukuna)
風のテラスくくな

ที่อยู่: 70 Asakawa, Fujikawaguchiko-machi, Minamitsuru-gun, Yamanashi
การเดินทาง: จากสถานี Kawaguchiko ให้โดยสารแท็กซี่ไปยังโรงแรม ใช้เวลาประมาณ 5 นาที หรือ ทางโรงแรมมีบริการในการรับส่งที่สถานี Kawaguchiko ถึง 17.00 น.
ประเภทห้องและราคา: Japanese Style Room เริ่มต้น 42,200 เยน ต่อ 2 ท่าน
*ออนเซ็น/อ่างอาบน้ำกลางแจ้ง/อินเตอร์เนท/ฟรีไวไฟ

>> จองที่นี่ <<

03 konansou

2. โคนันโซ (Konansou)
湖南荘

ที่อยู่: 4020-2 Funatsu, Fujikawaguchiko-machi, Minamitsuru-gun, Yamanashi 401-0301
การเดินทาง: จากสถานี Kawaguchiko Fujikyu Railway ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที หรือ 3 นาทีด้วยแท้กซี่  หรือ ทางโรงแรมมีบริการในการรับส่งที่สถานี Kawaguchiko 15.00-17.00 น.
ประเภทห้องและราคา: Japanese Style Room เริ่มต้น 26,800 เยน ต่อ 2 ท่าน / Japanese-style Room with Open-air Bath เริ่มต้น 40,080 เยน ต่อ 2 ท่าน
*ออนเซ็น/อ่างอาบน้ำกลางแจ้ง/อินเตอร์เนท/ฟรีไวไฟ

>> จองที่นี่ <<

04 kozantei ubuya

3. โคซังเทอิ อุบุยะ (Kozantei Ubuya)
湖山亭うぶや

ที่อยู่: 10, Azagawa, Fujikawaguchiko-machi, Minamitsuru-gun, Yamanashi, 401-0303
การเดินทาง: นั่งรถบัสสายฟูจิคิว(Fujikyu) หรือจูโอเอ็กซ์เพรส(Chuo Express) ที่มุ่งหน้าไปยังโคฟุ(Kofu)ใช้เวลาประมาณ 11นาที และลงรถที่ป้ายหน้าที่พัก หรือ ทางโรงแรมมีบริการในการรับส่งที่สถานี Kawaguchiko ถึง 17.00 น.
ประเภทห้องและราคา: Japanese Style Room เริ่มต้น 47,520 เยน ต่อ 2 ท่าน
*ออนเซ็น/อ่างอาบน้ำกลางแจ้ง/อินเตอร์เนท

>> จองที่นี่ <<

05 fuji lake hotel

4. ฟุจิ เลค โฮเทล (Fuji Lake Hotel)
富士レークホテル

ที่อยู่: 1 Funatsu, Fujikawaguchiko-machi, Minamitsuru-gun, Yamanashi
การเดินทาง: จากสถานี Kawaguchiko เดินไปยังโรงแรมโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที หรือ ทางโรงแรมมีบริการในการรับส่งที่สถานี Kawaguchiko ถึง 17.00 น.
ประเภทห้องและราคา: Twin Room เริ่มต้น 22,680 เยน ต่อ 2 ท่าน / Japanese Style Room เริ่มต้น 32,400 เยน ต่อ 2 ท่าน / Suite with Open-air Bath  เริ่มต้น 82,080 เยน ต่อ 2 ท่าน
*ออนเซ็น/อ่างอาบน้ำกลางแจ้ง/อินเตอร์เนท/ฟรีไวไฟ

>> จองที่นี่ <<

06 shohokaku kogetsu

5. ชูโฮคาคุ โคเก็ตซึ (Shuhoukaku Kogetsu)
秀峰閣湖月

ที่อยู่: 2312 Kawaguchi, Fujikawaguchiko-machi, Minamitsuru-gun, Yamanashi
การเดินทาง: จากสถานี Kawaguchiko โดยสารรถบัส Retro Bus และลงที่ Itchiku Kubota Art Museum ใช้เวลาประมาณ 20 นาที หรือ ทางโรงแรมมีบริการในการรับส่งที่สถานี Kawaguchiko ถึง 14.30-19.00 น.
ประเภทห้องและราคา: Japanese Style Room เริ่มต้น 34,600 เยน ต่อ 2 ท่าน / Japanese-style Room with Open-air Bath  เริ่มต้น 71,280 เยน ต่อ 2 ท่าน
*ออนเซ็น/อ่างอาบน้ำกลางแจ้ง/อินเตอร์เนท

>> จองที่นี่ <<

 

lakeland mizunosato

6. เลคแลนด์ โฮเทล มิซุโนะซาโต (Lakeland Hotel Mizunosato)
レイクランドホテルみづのさと

ที่อยู่: 1070, Kodachi, Fujikawaguchiko-machi, Minamitsuru-gun, Yamanashi, 401-0302
การเดินทาง: จากสถานีคาวากูจิโกะ(Kawaguchiko) มีรถรับส่งของทางที่พักให้บริการใช้เวลาประมาณ 5-6นาที จำเป็นต้องโทรแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงสถานี
ประเภทห้องและราคา: Japanese-style Room (Lake Kawaguchiko side) เริ่มต้น 27,200 เยน ต่อ 2 ท่าน / Japanese-style Room (Mt. Fuji side) เริ่มต้น 37,800 เยน ต่อ 2 ท่าน

*ออนเซ็น/อ่างอาบน้ำกลางแจ้ง/อินเตอร์เนท/ฟรีไวไฟ

>> จองที่นี่ <<

wakakusa-no-yado-maruei

7. วาคาคุสะ โนะ ยาโดะ มารุเอ (Wakakusa no Yado Maruei)
若草の宿丸栄

ที่อยู่: 498 Kodachi, Fujikawaguchiko-machi, Minamitsuru-gun, Yamanashi
การเดินทาง: จากสถานีคาวากูจิโกะ(Kawaguchiko) มีรถรับส่งของทางที่พักให้บริการ หรือ โดยสารรถบัส Fujikyu Retro มุ่งหน้าไปยัง Saiko ลงที่โรงแรมใช้เวลาประมาณ 10 นาที
ประเภทห้องและราคา: Japanese-style Room เริ่มต้น 28,400 เยน ต่อ 2 ท่าน / Japanese-style Room (Private onsen) เริ่มต้น 37,500 เยน ต่อ 2 ท่าน

*ออนเซ็น/อ่างอาบน้ำกลางแจ้ง/อินเตอร์เนท/ฟรีไวไฟ

>> จองที่นี่ <<

hotel-mifujien

8. โฮเทล มิฟุจิเอ็น (Hotel Mifujien)
ホテル美富士園

ที่อยู่: 207 Azakawa, Minami Tsuru-gun, Fujikawaguchiko-machi, Yamanashi
การเดินทาง: จากสถานีคาวากูจิโกะ(Kawaguchiko) ขึ้นรถบัส Fuji Kyuko ที่มุ่งหน้าไปยัง Kofu หรือ Oishi ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีหลังจากนั้นลงที่ Azakawa Onsengai แล้วเดินต่อไปประมาณ 1 นาที
ประเภทห้องและราคา: Japanese-style Room เริ่มต้น 18,900 เยน ต่อ 2 ท่าน

*ออนเซ็น/อ่างอาบน้ำกลางแจ้ง/รถรับส่ง

>> จองที่นี่ <<

07 yukemori

9. ยูเคมุริ ฟุจิโนะยะโดะ โออิเคะ โฮเทล (Yukemuri Fuji no Yado Ooike Hotel)
湯けむり富士の宿大池ホテル

ที่อยู่: 6713-103, Funatsu, Fuji-Kawaguchiko-cho, Minamitsuru-gun,Yamanashi 401-0301
การเดินทาง: จากสถานี Kawaguchiko Fujikyu Railway ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีด้วยรถบัส หรือ ทางโรงแรมมีบริการในการรับส่งที่สถานี Kawaguchiko ถึง 15.00-19.00 น.
ประเภทห้องและราคา: Business Semi-Double Room เริ่มต้น 9,900 เยน / Japanese Style Room เริ่มต้น 23,900 เยน ต่อ 2 ท่าน / Japanese-style Room with Mt. Fuji View Bath (Annex) เริ่มต้น 45,900 เยน ต่อ 2 ท่าน
*ออนเซ็น/อ่างอาบน้ำกลางแจ้ง/อินเตอร์เนท/ฟรีไวไฟ

>> จองที่นี่ <<

01 sunide resort
10. ซันนีเดะ รีสอร์ท โฮเทล (Sunnide Resort Hotel)
サニーデリゾートホテル

ที่อยู่: 2549-1 Oishi, Fujikawaguchiko-machi, Minamitsuru-gun, Yamanashi
การเดินทาง: จากสถานี Kawaguchiko ให้โดยสารรถบัสสาย Fuji Kyuko ที่มุ่งหน้าไปยัง Oishi Petite Pensions Mura และลงที่สถานี Sunnide stop ใช้เวลา 20 นาที หรือ ทางโรงแรมมีบริการในการรับส่งที่สถานี Kawaguchiko ตั้งแต่เวลา 14.00-17.00 น.
ประเภทห้องและราคา: Semi-double/Twin Room เริ่มต้น 12,500 เยน ต่อท่าน / Japanese Style Room เริ่มต้น 13,500 เยน ต่อท่าน
*ออนเซ็น/อ่างอาบน้ำกลางแจ้ง/อินเตอร์เนท

>> จองที่นี่ <<