jrpass(อัพเดทข้อมูลเมื่อ พ.ค. 2017)

บริษัทรถไฟญี่ปุ่น หรือ Japan Railways ได้จัดทำเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เจแปนเรลล์พาส หรือ เจอาร์พาส ตั๋วสำหรับเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ซึ่งเป็นพาสที่กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น 6 บริษัท ร่วมมือกันจัดทำขึ้นมา และเพื่ออำนวยความสะดวก และมอบประโยชน์สูงสุดให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย

โดยให้ข้อมูลเบื้องต้น อาทิ ข้อควรรู้ก่อนซื้ออเจอาร์พาส, เงื่อนไขการใช้, คุณสมบัติการใช้, รวมไปถึงข้อมูลการท่องเที่ยว และอื่นๆอีกมากมาย โดยสามารถเข้าไปชมได้ที่ >> เจแปนเรลล์พาส | JAPAN RAIL PASS

คลิกเพื่ออ่าน การวางแผนเที่ยวด้วย JR PASS >> PART 1 / PART 2

02 JR attention

ประเภทและราคาของเจแปนเรลล์พาส แบ่งเป็น 7 วัน / 14 วัน / 21 วัน

05 JR type

กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น 6 บริษัท ได้แก่ JR ฮอกไกโด, JR ญี่ปุ่นตะวันออก, JR ญี่ปุ่นตอนกลาง, JR ญี่ปุ่นตะวันตก, JR ชิโกะกุ, JR คิวชู

03 JR group

เจอาร์พาสยังแบ่งออกเป็น ตั๋วในแต่ละภูมิภาคด้วย ได้เเก่ Hokkaido Rail Pass, JR East Pass, JR Kanto Area Pass, JR West Rail Pass, Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass, Mt.Fuji Tourist Ticket, All Shikoku Rail Pass, Kyushu Rail Pass

jr-pass-all

ขอบเขตการใช้รถไฟแต่ละประเภท

06 JR limit

การซื้อและการใช้เจแปนเรลล์พาส *ต้องซื้อก่อนเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่น**

07 JR usage

นอกจากนี้ยังสามารถเข้าพักโรงแรมในเครือของเจอาร์ได้ในราคาพิเศษอีกด้วย

08 JR hotel