japantravel1

Travel Internship in Japan 2014

เจแปนทราเวลร่วมกับการบินไทย
“ตามหาสุดยอดนักเขียน พาคุณลัดฟ้าสร้างสรรค์งานเขียนถึงญี่ปุ่นฟรี*!”

ขอเชิญนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปผู้มีใจรักการเขียน ส่งบทความการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ความยาว 400-500 คำ เพื่อลุ้น ทริปฟรีที่ญี่ปุ่นนาน 6 สัปดาห์ จำนวน 6 รางวัล

คุณสมบัติ

 • เป็นคนชอบการท่องเที่ยว และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานเขียน ให้ผู้อ่านได้สนุกไปกับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณ
 • เป็นผู้มีอายุ 20ปีขึ้นไป และสามารถเดินทางไปญี่ปุ่นได้ในช่วงเวลาที่กำหนด
 • สุดยอดนักเขียนที่เราตามหา ไม่จำเป็นต้องเคยไปเที่ยวญี่ปุ่น ขอเพียงแค่คุณ รักการเขียนเป็นชีวิตจิตใจ!
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นระดับสื่อสารได้

ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่นี่

TRAVEL INTERNSHIP IN JAPAN 2014

japantravel2

การส่งบทความ

สามารถส่งบทความได้ 2 ประเภท

 • หากคุณเคยไปเที่ยวญี่ปุ่น หรือมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และการเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น คุณสามารถเขียนบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นขึ้นเองได้ โดยสามารถแนะนำคุณได้ว่า ข้อกำหนดที่จำเป็นในบทความมีอะไรบ้าง
 • หากคุณไม่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่น คุณแค่แสดงให้เราเห็นว่า คุณมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดเรื่องราวได้เป็นอย่างดี โดยการเลือก 1 บทความท่องเที่ยวที่เป็นภาษาอังกฤษที่คุณชื่นชอบ ใน JapanTravel.com แล้วแปลบทความนั้นเป็นภาษาไทย แล้วส่งบทความผ่านระบบมาที่เรา

เกณฑ์การตัดสิน

 • เป็นงานเขียนที่เขียนขึ้นหรือแปลด้วยตนเอง และมีคุณภาพคือ มีการใช้สำนวนการเขียนที่น่าติดตาม ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก หรือร้านอาหารในญี่ปุ่นทั้งในแง่รายละเอียดการเดินทาง และความน่าสนใจของสถานที่นั้นๆได้เป็นอย่างดี สามารถดูตัวอย่างบทความได้ใน th.JapanTravel.com
 • หากคุณภาพงานเขียน มีความน่าสนใจพอๆกัน ทางเราจะตัดสินจากความมีส่วนร่วมกับทางเวปไซด์ โดยดูที่แต้มสะสมของนักเขียน 1 บทความจะได้ 500แต้ม ซึ่งสามารถนำไปแลกรับของรางวัลฟรีจากสปอนเซอร์ผ่านทางเวปไซด์ได้

การประกาศผล

การประกาศผลจะแบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1: สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ระบุว่าสามารถเดินทางได้วันที่ 1 เมษายน 2557 เพื่อไปอยู่ญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์

ปิดรับผลงาน 15 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ที่เข้ารอบจำนวน 5 คนจะได้รับการติดต่อจากทางเจแปนทราเวลเพื่อสัมภาษณ์จากทางญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษผ่านทาง skype วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์

ประกาศผล “สุดยอดนักเขียน” วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 3 คนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่ 1 เมษายน 2557

รอบที่ 2: สำหรับบุคคลทั่วไปที่ระบุว่าสามารถเดินทาง เพื่อไปอยู่ญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

ปิดรับผลงาน 15 เมษายน 2557 ผู้ที่เข้ารอบจำนวน 5 คนจะได้รับการติดต่อจากทางเจแปนทราเวลเพื่อสัมภาษณ์จากทางญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษผ่านทาง skype วันที่ 16-18 เมษายน

ประกาศผล “สุดยอดนักเขียน” วันที่ 20 เมษายน 3 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเดินทางไปญี่ปุ่นภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากทางเจแปนทราเวลทางอีเมล์และโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมแคมเปญหากไม่มีการติดต่อกลับจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับการติดต่อ หรือไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทางอีเมล์โทรศัพท์มือถือได้จะถือว่าสละสิทธิ์

ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันด้วยตนเอง ห้ามใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์ซึ่งทำงานได้โดยอัตโนมัติในการเข้าร่วมแข่งขัน(รวมถึงการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน) สำหรับผู้ที่ใช้วิธีดังกล่าว ผู้ที่ตั้งใจจะใช้วิธีดังกล่าว และผู้ที่ทางเจแปนทราเวลสงสัยว่าใช้วิธีดังกล่าว จะเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

 • ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อเพื่อยืนยันการรับของรางวัลตามสถานที่และวันเวลา ที่บริษัทฯ กำหนดด้วยตนเอง โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
 • หนังสือเดินทาง(ตัวจริง) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง พร้อมสำเนาที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
 • *หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด (อาทิเช่น ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเพื่อมารับรางวัล ค่าเดินทางในญี่ปุ่นที่เกินไปจากงบประมาณที่กำหนดให้ในแต่ละวัน หรือค่าอาหารแต่ละมื้อในญี่ปุ่น และอื่นๆ)

ภายใน 14 วันหลังจากการประกาศผลผ่านทาง th.japantravel.com เท่านั้น กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถชำระค่าภาษีดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนั้นตกลงสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขทั่วไป

 • รางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 • หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
 • คำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการ วันที่เดินทางไป-กลับ ตลอดจนแผนการใด ๆได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ร้ายแรงทางการเมือง หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่บริษัทและผู้สนับสนุนของรางวัลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ปลอดภัยต่อการเดินทางออกนอกประเทศ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในกิจกรรมนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น